Jak správně převzít byt po nájemci

Jak správně převzít byt po nájemci

Tématem článku jsou rady vycházející z praxe a těch nejčastějších problémů, se kterými se potkáváme při převzetí nemovitosti po nájemci. Všichni se chceme vyvarovat třenic a nedorozumění, a tedy tento článek může sloužit i pro nájemce tak aby pochopili zájmy pronajímatele a mohli předání nemovitosti náležitě připravit. Pojďme na to.

Popište stav při předání v nájemní smlouvě

Stav při předání nemovitosti zpět pronajímateli by měl být popsán již v nájemní smlouvě. Standardem je, aby nájemce byt předal zpět ve stejném stavu, v jakém je převzal. Doporučuji, aby startovní stav převzetí byl universální a přesně definován a to tak, že nemovitost bude kompletně vybílenauklizena. V nájemní smlouvě by se tedy měly objevit ustanovení jako například tato:
  • Nájemce je povinen k poslednímu dni trvání nájmu vyklidit Předmět nájmu a řádně jej předat Pronajímateli, a to s veškerým příslušenstvím, vybavením a ve stavu, v jakém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě, že opotřebení Předmětu nájmu přesáhne míru běžného opotřebení, zajistí Nájemce vyčištění nebo případné nutné opravy ke dni předání Předmětu nájmu.
  • Nájemce se zavazuje, že před předáním Předmětu nájmu zajistí vymalování jeho stěn a stropů, natření (případně očištění) topných těles, dveří a oken, vyčistění podlah, očištění armatur a kování.

Obhlídněte si nemovitost pár týdnů před předáním 

Nájemci i pronajímateli doporučuji, aby si alespoň 14 dní před finálním předáním dali v nemovitosti schůzku a ujasnili si, co je pro pronajímatele očekávaný stav při předání nemovitosti zpět. V tu chvíli je možné také diskutovat některá opotřebení nemovitosti, zda je pronajímatel bude hodnotit jako běžné opotřebení nebo bude chtít po nájemci opravu. Nájemce bude mít tedy možnost uvést nemovitost do stavu tak aby pronajímatel byl spokojen. Bohužel však přesto taková schůzka nemusí být stoprocentní zárukou, že se vše podaří pro opravy identifikovat. Pokud je totiž nemovitost obydlená a kompletně vybavená, nejsou vidět detaily, které jednoduše pak vylezou na povrch po kompletním vyklizení.

Kauci nikdy nezapočítejte na nájemné

Je to poměrně častý nešvar, kdy nájemce nezaplatí poslední nájemné s tím, že si ho má pronajímatel strhnout z kauce. Je to dost nevýhodná situace pro pronajímatele, protože v takovém případě nebude mít možnost z kauce strhnout náklady na případné opravy a úklid nemovitosti po nájemci nebo na úhradu nedoplatků služeb. Tedy v žádném případě pronajímatel s tímto započtením nesmí souhlasit a již na začátku nájmu doporučuji, aby nájemci jasně sdělil, že je povinen platit nájemné až do konce nájmu a nelze k tomu využít kauci.

Pečlivě si nemovitost předejte

Na předání nemovitosti doporučuji si vzít sebou předávací protokol, kterým nemovitost nájemce převzal, můžeme tak na místě zkontrolovat počty předaných klíčů, movité vybavení a zaznamenaný stav nemovitosti.
S nájemcem sepíšeme při převzetí nemovitosti zpět také předávací protokol (vzorový předávací protokol bude ke stažení v příštím článku na blogu), který bude kromě smluvních stran a identifikace nemovitosti obsahovat také následující informace:
  • počty klíčů
  • movité vybavení
  • stavy veškerých měřidel (doporučuji nafotit stavy měřidel jako důkaz pro případné budoucí nesrovnalosti)
  • zaznamenání stavu nemovitosti
Dále si připravte formuláře pro převod energií, pokud je má nájemce napsané na vlastní osobu.

Vyúčtujte kauci až po předání

Kauci nevracejte hned na předání nemovitosti. Do smlouvy si dejte ustanovení, že pronajímatel je kauci povinen vrátit například do 30 dní po předání. Kauci můžete totiž potřebovat na uvedení nemovitosti do potřebného stavu a také na případné nedoplatky služeb. Podle zaznamenaných stavů při předání nemovitosti vypočítáte skutečné náklady na služby v dané nemovitosti a případný nedoplatek si můžete strhnout z kauce. Je to jednodušší, než získávat peníze z nájemce, který v bytě již nebydlí.

Na závěr bych Vás rád nasměroval na další materiály, které Vám pomohou s pronájem nemovitosti.

Foto: ©Denisfilm, Getty Images via Canva.com