Předávací protokol k nemovitosti

Předávací protokol k nemovitosti

V dnešním příspěvku navazuji na předchozí článek na téma jak správně převzít nemovitost po nájemci, zrekapituluji základní postup(detaily v předchozím článku), a na konci si budete moci stáhnout vyladěný předávací protokol.

Doporučený postup při předání:

  1. Obhlédněte si nemovitost pár týdnů před předáním a ujasněte si s nájemcem, v jakém stavu předání očekáváte.
  2. Vezměte si na předání původní předávací protokol, ve kterém jste zaznamenali informace o stavu a dalších skutečnostech při předání nemovitosti nájemci.
  3. Připravte si převádějí formuláře na energie, které má nájemce nahlášen na své jméno.
  4. Pečlivě si při předání nemovitost prohlédněte, vše vyzkoušejte.
  5. V předávacím protokolu zaznamenejte následující informace
  • počty klíčů
  • movité vybavení
  • stavy veškerých měřidel (doporučuji nafotit stavy měřidel jako důkaz pro případné budoucí nesrovnalosti)
  • zaznamenání stavu nemovitosti

Níže si můžete stáhnout předávací protokol:

Na závěr bych Vás rád nasměroval na další materiály, které Vám pomohou s pronájem nemovitosti.

Foto: ©dima_sidelnikov, Getty Images via Canva.com