Jednoduchý návod na podání žádosti o dotaci Covid Nájemné 2 – včetně video průvodce

Žádost o dotaci Covid nájemné

Hledáte návod na aktuální program COVID Nájemné 3? Aktualizovanou verzi s video návodem najdete ZDE.

Níže jsem sepsal co nejjednodušší návod na podání žádosti o dotaci na nájemné. Pokud patříte mezi skupinu omezených v podnikání na základě rozhodnutí vlády (zde najdete seznam podnikání s nárokem na dotaci), máte možnost získat následující dotaci:

  • 50 procent nájemného 
  • za období 3 měsíců: červenec, srpen a září 2020

Ze strany pronajímatele není potřeba jakákoliv finanční spoluúčast, stačí, když podepíše čestné prohlášení.

Jak si mám o dotaci zažádat? 

Jednoduše vás podáním žádosti provede portál AIS MPO. Potřebujete k vyplnění jen dvě věci:

  • založenou elektronickou identitu na eidentita.cz – možnosti jak získat identitu najdete zde. Nejjednodušší je však identifikace s pomocí NIA ID, ke které stačí jen datová schránka a nemusíte instalovat speciální software či disponovat čipem,
  • nájemní smlouvu v ruce, abyste mohli opisovat údaje do portálu.

Níže najdete videoprůvodce na vkládání informací do portálu:

Jaké dokumenty mám doložit?

Celkově vám budou stačit 4 dokumenty, z toho jsou dvě čestné prohlášení a dva doklady o zaplacení nájmu.

  • Čestné prohlášení příjemce podpory (tedy vaše). Tento dokument vytvoří automaticky portál AIS MPO při zadávání informací. Je potřeba úředně ověřit váš podpis na Czechpointu.
  • Čestné prohlášení pronajímatele o nájemním vztahu. Tento dokument vytvoří automaticky portál AIS MPO při zadávání informací. Je potřeba úředně ověřit podpis pronajímatele na Czechpointu.
  • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020). Toto doložit výpisem z účtu, bankovním potvrzením o provedené úhradě nebo příjmovým pokladním dokladem.
  • Doklad potvrzující zaplacení alespoň 50 procent nájemného za měsíce červenec, srpen a září 2020. Toto doložit výpisem z účtu, bankovním potvrzením o provedené úhradě nebo příjmovým pokladním dokladem.

Komu zavolat, když si s něčím nevím rady?

Infolinka pro nejčastější dotazy žadatelů ohledně dotace
v pracovní dny 8:30 – 16:30 hodin
Telefon: 1212
E-mail: covidnajemne@mpo.cz

Infolinka pro dotazy na ovládání aplikace AIS MPO
v pracovní dny 8:30 – 16:30 hodin
Telefon: 841 135 135
E-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz

Do kdy nejpozději musím o dotaci požádat? 

Do 21. ledna 2021, 23:59 hodin.

Přeji štěstí v podnikání i v těchto dobách a těším se na vás v dalším článku.

Foto: ©FatCamera, Getty Images Signature via Canva.com