Návod na podání žádosti o dotaci COVID Nájemné 3 vč. videoprůvodce

Dotace covid

Níže jsem sepsal co nejjednodušší návod na podání žádosti o dotaci na COVID Nájemné 3.

Dotaci můžete získat:

 1. pokud patříte do skupiny omezených v podnikání na základě rozhodnutí Vlády ČR,
 2. nově také, pokud jste mohli volně podnikat, ale tržby vám klesly v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření za 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se 4. čtvrtletí v roce 2019 alespoň o 50 %. Zde je soupis podnikání, čl. I odst. 1, které měly z vládních omezení výjimku.

Máte možnost získat následující dotaci:

 • 50 procent nájemného,
 • za období 3 měsíců: říjen, listopad a prosinec 2020.

Jak si mám o dotaci zažádat? 

Jednoduše vás podáním žádosti provede portál AIS MPO. Potřebujete k vyplnění jen dvě věci:

 • založenou elektronickou identitu na eidentita.cz – možnosti jak získat identitu najdete zde. Nejjednodušší je však identifikace s pomocí NIA ID, ke které stačí jen datová schránka a nemusíte instalovat speciální software či disponovat čipem,
 • nájemní smlouvu v ruce, abyste mohli opisovat údaje do portálu. Pokud jste již žádali v rámci dotace COVID Nájemné 2 a žádost byla posouzena kladně, portál AIS MPO nabídne import dat do žádosti z COVID Nájemné 2 a tedy nemusíte nově údaje vkládat.

Níže najdete videoprůvodce na vkládání informací do portálu:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jaké dokumenty mám doložit?

Celkově vám budou stačit 4 dokumenty, z toho jsou dvě čestné prohlášení a dva doklady o zaplacení nájmu:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory (tedy vaše). Tento dokument vytvoří automaticky portál AIS MPO při zadávání informací. Je potřeba úředně ověřit váš podpis na Czechpointu.
 • Čestné prohlášení pronajímatele o nájemním vztahu. Tento dokument vytvoří automaticky portál AIS MPO při zadávání informací. Není již potřeba úředně ověřit podpis pronajímatele.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020 (pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020). Toto doložit výpisem z účtu, bankovním potvrzením o provedené úhradě nebo příjmovým pokladním dokladem.
 • Doklad potvrzující zaplacení alespoň 50 procent nájemného za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Toto doložit výpisem z účtu, bankovním potvrzením o provedené úhradě nebo příjmovým pokladním dokladem.
 • + Pro žadatele, jejichž provozovny nebyly zavřené a prokazují pokles tržeb, bude v portál AIS MPO generováno čestné prohlášení potvrzující tento pokles u každé provozovny s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 a za 4. čtvrtletí roku 2019, v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí 2020 a za 3. čtvrtletí 2020.

Ze strany pronajímatele není potřeba jakákoliv finanční spoluúčast, stačí, když podepíše čestné prohlášení.

Komu zavolat, když si s něčím nevím rady?

Infolinka pro nejčastější dotazy žadatelů ohledně dotace
v pracovní dny 8:30 – 16:30 hodin
Telefon: 1212
E-mail: covidnajemne@mpo.cz

Infolinka pro dotazy na ovládání aplikace AIS MPO
v pracovní dny 8:30 – 16:30 hodin
Telefon: 841 135 135
E-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz

Do kdy nejpozději musím o dotaci požádat? 

Do 8. dubna 2021, 23:59 hodin.

Přeji štěstí v podnikání i v těchto dobách a těším se na vás v dalším článku.

Foto: ©danielmegias via Canva.com