Jak bude vypadat dotační program COVID – Nájemné

Dotace covid

Hledáte návod na aktuální program COVID Nájemné 3?

Aktualizovanou verzi s video návodem najdete ZDE.

V současných dnech se připravují poslední detaily dotačního programu, díky kterému dostanou nájemci proplaceno 50 % z nájemného za dobu, kdy museli mít zavřeno kvůli nouzovému stavu v souvislosti s koronavirem.

Tento program se týká bezprostředně mého realitního oboru a tedy budu o tomto programu psát opakovaně a dopodrobna informace, které pomohou postiženým dotaci získat. Stejně tak jsem domluvil se spolupracující advokátní kanceláří RD Legal zpracování žádostí, aby podnikatelé ušetřili čas s papírováním, aby byla žádost co nejrychleji a kvalitním způsobem vyřízená, a tedy aby byla pokud možno „přiklepnuta“.

Nyní pojďme na informace, které o programu máme již nyní:

  • Program by se měl vztahovat na podnikatele, kteří museli v důsledku vládních opatření zavřít provozovny, a to i přes to, že nakonec fungovali v omezeném režimu (tedy i e-shop nebo provizorní výdejní okénka).
  • Stát má v úmyslu uhradit 50 % z nájemného za podmínky, že se nájemce s pronajímatelem domluví na slevě z nájemného ve výši 30 %. Nájemce by tak hradil pouze 20 % nájemného. Vzhledem k tomu, že podstatná část silně postižených nájemců nebyla schopna platit nájem vůbec, předpokládám, že pronajímatelé slevu z nájemného budou ochotni dát. Na téma argumentace, jak se majitelem slevu z nájemného domluvit, připravuji samostatný článek.
  • Nezbytnou přílohou žádosti bude nájemní smlouvadodatek k nájemní smlouvě o snížení nájemného. Vicepremiér Karel Havlíček dále uvedl, že bude muset být doložen důkaz o výši nájemného a důkaz o tom, že bylo v této výši hrazeno (např. bankovní výpis).
  • Dotace by měla být poskytována od 1. dubna do 30. června 2020 bez ohledu na to, kdy podnikatel znovu otevře svou provozovnu.
  • Žádosti budou moci být podávány elektronicky, písemně a osobně (uvažuje se např. o živnostenských úřadech).
  • Vzhledem k povaze programu jako dotace, hrozí v případě pokusu o jeho zneužití obvinění ze spáchání dotační podvodu.

V současné době bohužel nelze s jistotou říci v jaké formě a kdy přesně bude dotační program schválen, neboť je teprve připravován Ministerstvem průmyslu a obchodu a nemá tedy oficiální podobu. S ohledem na dosavadní rychlost schvalování předpisů však lze očekávat, že program bude sestaven v nejbližších dnech a následně schválen v řádu několika málo týdnů. Bude-li mít formu zákonu, bude muset být schválen v legislativním procesu Poslaneckou sněmovnou, Senátem a následně podepsán prezidentem.

Aktualizace k 18.5.2020: Výše uvedené podmínky zůstávají zachovány s tím, že žadatelé o dotaci budou muset přiložit doklad potvrzující uhrazení nájmu nejlépe za leden a únor 2020, příp. za dřívější měsíce, a dále doklad o zaplacení DPH ze 70 % nájemného za období od 1. dubna do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.

Pro zpracování žádosti o dotaci můžete kontaktovat Marka Pelána na e-mailu marek.pelan@rdlegal.cz nebo telefonu +420 773 790 157.

V případě jakýchkoliv dotazů, můžete mi napsat na daniel@kotula.cz nebo zavolat na +420 739 343 871.

Foto: ©danielmegias via Canva.com