Daň z nabytí definitivně zrušena. Podívejte se v jaké verzi nakonec zrušení prošlo.

Daň z nabytí definitivně zrušena

Dočkali jsme se. Daň z nabytí nemovitosti je zrušena, definitivní tečku (resp. podpis ) za tímto bolestným odvodem dal Prezident ČR v pátek. Daň z nabytí ve výši 4 % z kupní ceny pořádně provětrala kupujícím jejich peněženky, vzhledem k dnešním cenám nemovitostí: jen při průměrné ceně nemovitosti 3 mil. Kč museli zaplatit navíc dalších 120 tis. státu

Ke schválenému zrušení daně je však potřeba dodat pár dalších informací, protože se s tímto tématem svezlo několik dalších témat. Nyní Vám shrnu to nejdůležitější, co byste měli jako vlastníci či budoucí kupující nemovitosti znát a dokázali se orientovat.

Zrušení daně z nabytí platí zpětně

Pokud jste kupovali nemovitost nedávno, zcela jistě Vás zajímá, zda již spadáte do skupiny šťastlivců, kteří daň z nabytí nemusí platit. Rozhodným datem, podle kterého povinnost poznáte, je provedení zápisu vlastnického práva. Pokud bylo provedeno od 1.12.2019 a dále, pak již daň z nabytí nemusíte platit (a pokud jste již zaplatili, můžete zažádat o vrácení). Pokud bylo provedeno před tímto datem, pak povinnost stále platí (a doufám, že jste již zaplatili, neb penále jsou poměrně vysoké). Termín zápisu vlastnického práva najdete na příslušném LV v sekci E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu, viz obrázek:

Odpočty úroků hypoték je možné i nadále

V původním návrhu bylo kompletní zrušení možnosti odpočtů úroků z hypoték od daňového základu, což pro mnohé rodiny znamenalo příjemný bonus v jejich rozpočtu. K tomuto kompletnímu zrušení nakonec naštěstí nedošlo. Podle finálním návrhu je možné si uplatnit úroky až do výše 150 tis. ročně (do nynějška byl limit 300 tis. ročně), což při dnešních sazbách a průměrné délce splatnosti 25 let odpovídá výši hypotéky cca 6 mil. Kč.

Pokud byste měli vyšší hypotéku než 6 mil. Kč nebo měli výrazně vyšší úrokovou sazbu hypotéky než jsou dnes běžné (cca 2,5%) nebo jste měli kratší splatnost než 25 let, pak Vás toto nové zastropování odpočtů na 150tis. ročně může negativně ovlivnit a již si nebudete moci uplatnit všechny zaplacené úroky.

Dále je potřeba upřesnit, že limit pro odpočty hypoték se týkají jen nemovitostí pro vlastní bydlení, nikoliv nemovitostí pronajímaných, zde je možné uplatňovat bez omezení (více o daních z pronájmu v tomto článku).

Osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti za 10 let

Poslední změnou je prodloužení osvobozovací lhůty z 5 let na 10 let. Tato změna se bude týkat jen nemovitostí pořízených po 1.1.2021, tedy pro všechny dosavadní koupě a všechny koupě tento rok bude platit původní osvobozovací lhůta 5 let. Ještě si dovolím připomenout, že zůstávají v platnosti další osvobozovací lhůty viz tento článek.

Foto: ©wutwhanfoto, Getty Images Pro via Canva.com