Předkupní právo spoluvlastníků je až na jednu výjimku kompletně zrušeno

Je to tak. Od 1.7.2020, kdy bude účinná novela občanského zákoníku, se celkově ruší předkupní právo spoluvlastníků na prodávaný podíl na nemovitosti, až na jednu drobnou výjimku, o které budu psát později. Zákonodárci nakonec pozměnili a rozšířili původní návrh, kterým se mělo pouze rušit předkupní právo u prodejů spoluvlastnických podílů na nemovitosti, které funkčně souvisí s hlavní nemovitostí (typicky se jednalo o garážová stání, které byly vymezeny jako podíl na nebytové jednotce, psal jsem v článku zde).

Tedy pokud jste vlastníkem podílu na chatě, rodinném domě, bytu či jakékoliv jiné nemovitosti, po 1.7.2020 můžete volně převádět nemovitost aniž byste museli svůj podíl nabízet ostatním spoluvlastníkům. Zcela jistě tato změna rozváže ruce a umožní prodeje mnohým vlastníkům podílů na nemovitostech, na druhou stranu se také zjednoduší vstup do spoluvlastnických vztahů spekulantům.

Pozor na výjimku

Pokud jste získali spoluvlastnický podíl dědictvím, musíte dávat pozor, zda se na převod bude vztahovat ochranná lhůta 6 měsíců od nabytí podílu. Ostatní spoluvlastníci mohou mít totiž v tomto případě předkupní právo, pokud zrovna nepřevádíme svůj podíl jinému spoluvlastníkovi nebo svému manželu/manželce, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé, na tyto osoby se 6ti měsíční lhůta nevztahuje a je možné převést hned.

Na závěr bych chtěl doplnit ještě jednu možnost, jak vyřešit podílové spoluvlastnictví, pokud pro nás nepřipadá v úvahu z jakéhokoliv důvodu prodej podílu:

Další možnost vyřešení spoluvlastnictví: soud

Jedním ze základních principů podílového spoluvlastnictví je, že nikdo nemůže být nucen v něm setrvat. Řešením spoluvlastnických vztahů může být málo známý institut tzv. vypořádání podílového spoluvlastnictví při jeho zrušení soudním rozhodnutím. Máme možnost požádat soud o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soud pak musí rozhodnout a zvolit jednu z těchto cest:

  1. rozdělení nemovitosti
  2. přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu,
  3. prodej ve veřejné dražbě

Tyto možnosti musí soud zvážit postupně, v uvedeném pořadí. Nemůže tedy rozhodnout o prodeji nemovitosti ve veřejné dražbě, aniž prozkoumal například možnost rozdělení nemovitosti.

Rozdělení nemovitosti je typicky možné u pozemků, bytových domů a ve všech případech, kdy se rozdělením podstatně nesníží hodnota nemovitosti a kde je to zároveň technicky možné. V případě, že rozdělení není možné, ale jeden nebo víc spoluvlastníků je/jsou dostatečně solventní a má/mají zájem o nabytí podílu jiného spoluvlastníka, soud může přikázat nemovitost prodat spoluvlastníkovi za náhradu podle posudku zpracovaného soudním znalcem. Pokud ani toto není možné, soud rozhodne o prodeji celé nemovitosti ve veřejné dražbě, případně se spoluvlastníci mohou domluvit na prodeji tzv. z volné ruky.