Předkupní právo při prodeji parkovacího stání spolu s bytem dnes konečně zrušeno

Předkupní právo garážové stání

Ačkoliv je dnes na první pohled naprosto běžný den, mnozí vlastníci bytů 12.2. mohou oslavit jako svátek „Osvobození od předkupního práva“. Po dlouhých letech projednávání Poslanecká sněmovna schválila novelu občanského zákoníku, díky které se zruší naprosto nesmyslné předkupní právo v případech, kdy prodáváme byt a současně s bytem prodáváme i parkovací stání, které je však zapsané v katastru nemovitostí jako podíl na nebytové jednotce. Takový případ je velmi častý a týká se většiny novostaveb. Věc vypadala tak, že např. garáže v bytovém domě mají 54 parkovacích stání a my jsme vlastnili podíl 1/54 garáží a dalších 53 osob vlastnilo zbývajících 53 parkovacích stání.  Jako u každého prodeje podílu však existuje předkupní právo a my jsme museli oslovit ostatních 53 spoluvlastníků s nabídkou uplatnění předkupního práva na náš podíl 1/54 garáží a čekat 3 měsíce, zda se někdo přihlásí a až poté mohl majitel prodat parkovací stání osobě, která kupovala byt. Jednak obeslat všechny spoluvlastníky bylo administrativně náročné a také celý proces prodeje se neúměrně zdržoval.

Nově se tedy předkupní právo nebude uplatňovat v následujících dvou případechu podílů na nebytových jednotkách nebo podílu na nemovitosti, které prodáváme společně s bytovou jednotkou:

  • spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů, který s ní funkčně souvisí, nebo
  • spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí, k níž je vlastnické právo rozděleno na vlastnické právo k jednotkám.

Nyní stačí, aby novela občanského zákoníku prošla Senátem a podepsal ji Prezident, což by nemělo trvat déle než 2 měsíce s tím, že by novela zákona při troše optimismu mohla nabýt účinnosti nejdříve od 1.4.2020, realisticky od 1.7.2020, jak odhaduje Marek Pelán ze spolupracující advokátní kanceláře RD Legal.

Foto: ©Lgh_9, Pexels via Canva.com