Chci bezpečně prodat, pronajmout či koupit nemovitost a potřebuji právní služby

Při koupi či pronájmu pozemku, bytu či domu se setkáváme se spoustou právních problémů a záležitostí, které je třeba vyřešit. Přitom ve spleti právních předpisů může být pro laika těžké se zorientovat. Abyste se v tomto směru nemuseli potýkat s všelijakými nepříjemnostmi (z praxe můžeme potvrdit, že se v 90% týkají nedostatečně upravených smluvních podmínek – ryze špatná smlouva), je dobré mít po ruce zkušené právníky, kteří se v problematice vyznají a zadaný případ vyřeší rychle a profesionálně.

K zajištění právních služeb proto dlouhodobě spolupracuji s prověřenou advokátní kanceláří GHS Legal, konkrétně s advokátem Mgr. Sebastianem Machem a jeho týmem, který má s odvětvím práva nemovitostí řadu zkušeností. Mezi klienty GHS Legal v tomto oboru patří především realitní makléři, developeři, společenství vlastníků, fondy, pronajímatelé a nájemci komerčních i rezidenčních nemovitostí, ale i lidé, kteří prodávají či kupují nemovitost tzv. jednou za život.

Co je potřeba řešit

Rozumíme, že koupě či pronájem nemovitosti je velký životní krok, a starosti navíc k tomu rozhodně nepatří. GHS Legal je proto připravena za Vás zařídit, přesně dle Vašich požadavků, především:

 • přípravu všech potřebných nemovitostních smluv od nájemní smlouvy, přes kupní smlouvy, včetně předávacího protokolu či návrhu na zápis změn do katastru nemovitostí, až po smluvní dokumentaci ve věci převodu družstevních podílů;
 • přípravu smluv pro zřízení jiných práv v katastru nemovitostí (např. zřízení služebnosti cesty, či bytu, nebo rozdělení pozemků), včetně přípravy příslušných návrhů na zápis změn do katastru nemovitostí,
 • služby advokátní úschovy,
 • řešení nejrůznějších souvisejících právních problémů dle specifik klienta, a to i včetně následné právní správy nemovitostí, uplatňování reklamací nebo zastupování v rámci aktivit společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev, příp. zastupování v soudním či správním řízení.

Zajímat by Vás přitom mohly následující okruhy:

 • Co musí obsahovat smlouvy (zejména smlouva kupní nebo smlouva nájemní)?
 • Co vše je možné upravit ve smlouvě podle svého?
 • Kdy a jak můžu již uzavřenou smlouvu ukončit?
 • Je nutné při koupi nemovitosti skládat blokovací depozitum?
 • Je při koupi nemovitosti účelné využít služby úschovy peněz k úhradě kupní ceny?
 • Jak vyřešit problémy se zástavním právem a jak se chránit?
 • Kdy se uplatňuje předkupní právo?
 • Jakým způsobem lze vypořádat spoluvlastnictví nemovitosti či společné jmění manželů?

Zmíněná právní kancelář samozřejmě zajišťuje také kompletní právní poradenství v souvisejících právních oblastech (jako je právo rodinné majetkové nebo dědické).

GHS Legal na tato témata zveřejnila i několik odborných článků reagujících na aktuální právní problémy týkající se nemovitostí, a to mimo jiné:

Za dluh na nájemném v době nouzového stavu na ulici neskončíte. U soudu však možná ano

Pozor na závazek uzavřít kupní smlouvu, v rezervační smlouvě může být sjednán neplatně

Finanční sankce při prodlení s placením nájemného za nájem bytu

Podmínkou splatnosti nedoplatku za služby je řádnost vyúčtování; povinnost pronajímatele předložit řádné vyúčtování lze vymáhat soudně

Uzavírání nájemní smlouvy na nezkolaudované prostory v Čechách a na Slovensku

Mgr. Sebastian Mach, advokát GHS Legal , s.r.o.