Pomůcka na prohlídky se zájemci o pronájem

Spolehlivý nájemník

Jako pronajímatelé takříkajíc taháme za kratší konec provazu. Nájem upravuje totiž do nejmenšího detailu ve všech důležitých aspektech občanský zákoník a ten se chová vůči nájemcům v mnoha ohledech ochranářsky na úkor práv pronajímatele. Jeden příklad za všechny: nájemci můžeme dát výpověď z nájmu pouze, dluží-li nám částku ve výši minimálně tří měsíčních nájmů a služeb. Jakmile dluh dosáhl této výše, má nájemce dalších 30 dní na předání nemovitosti. Jinými slovy – čtyři měsíce musíme nájemce nechat v bytě bydlet zdarma. Pro tyto případy máme sice kauci, její běžná výše v ČR je však pouze jeden až dva měsíční nájmy. Taková částka pokryje většinou náklady na opravu bytu po takovém problémovém nájemci. Můžeme si samozřejmě vepsat do smlouvy ustanovení, že jsme oprávněni nájemci dát výpověď při prodlení s placením nájmu např. pět dní, ale jakékoliv ustanovení nájemní smlouvy, které je v rozporu s občanským zákoníkem, je neplatné, tedy kdybychom se dostali k soudu, prohrajeme. A bohužel, to co lze v nájemní smlouvě upravit nad rámec občanského zákoníku je nepodstatné.

Jedinou efektivní obranou proti špatným nájemcům je prověřování a výběr

Manuálu úspěšného pronajímatele jsme si popsali 5ti krokovou prověrku zájemce o pronájem, která nám poskytne obrázek o zájemci, podle kterého jsme schopni rozhodnout, zda máme s nájemcem uzavírat nájemní smlouvu či raději hledat dále. No a protože si rádi šetříme čas, připravil jsem pro Vás dotazník pro nájemce, který navazuje na 5ti krokovou prověrku. Stáhnout si ho můžete na odkazu níže.

Přeji šťastnou ruku při výběru nájemců.

Foto: ©Robert Kneschke via Canva.com