Co by měl realitní makléř umět pro získání zkoušky

Co by měl umět realitní makléř

Dnešní příspěvek bude o školení realitních makléřů. Podle realitního zákona je část makléřů bez dostatečně dlouhé praxe* nebo odpovídajícího vzdělání** povinna složit zkoušku profesní kvalifikace. Zkoušku budou moci provádět veškeré autorizované subjekty, kterých je k dnešnímu dni celkem 30. Můj názor na toto téma probírám podrobněji na mém blogu zde, ve zkratce však: spíše bych doporučoval skládat zkoušky jen u jednoho subjektu, aby mohla být pod kontrolou kvalita těchto zkoušek, ostatně mají to takto nastaveno většina srovnatelných profesí a také bych dal za povinnost přezkoušet všechny realitní makléře, tedy i ty s dostatečně dlouhou praxí. To je však již na jiný příběh, tento pokračuje následovně.

Jedním z autorizovaných subjektů je Vysoká škola finanční a správní a s touto školou jsem se domluvil na školení realitních makléřů za účelem složení zkoušky a v následujících dnech proběhne první z kurzů. V tomto článku popíši vše, co by měl realitní makléř umět resp. se minimálně alespoň orientovat.

Prvním okruhem témat jsou zákony bezprostředně související s realitami

Jedná se zejména o tyto zákony či jejich části:

Druhým okruhem témat jsou znalosti pro posuzování stavu nemovitosti

Tento okruh považuji za nejobtížnější, protože zde je potřeba mít dostatečnou praxi a pokud zrovna jste neměli tu možnost pracovat řadu let na stavbách, pak budou tyto znalosti pouze teoretické a povrchní a to je i můj případ. Kupujícímu vždy doporučuji před koupí si vzít na nemovitost stavebního inženýra, stejně tak zajišťuji pro kupující dokumentaci k nemovitosti, která je uložena na stavebním úřadě, tak aby moje slabá stránka byla vyvážena. Tento okruh se věnuje následujícím tématům:

 • Orientace v základní stavební výkresové dokumentaci
 • Hodnocení stavu nemovité věci na základě stavební dokumentace
 • Základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem
 • Základní typy staveb, nosných a nenosných stavebních konstrukcí
 • Základní stavební prvky
 • Nejčastější vady a poruchy staveb majících vliv na jejich hodnotu
 • Procesy a možnosti získání stavební dokumentace, způsoby ověření její správnosti, komplexnosti a relevance

Třetím okruhem témat je využívání marketingových nástrojů

Zde si myslím, že většina realitních makléřů bude mít dostatečné znalosti a nebude tedy dělat u zkoušek problémy, jedná se o témata:

 • Orientace v základních principech marketingu při prodeji/koupi, nájmu nemovité věci
 • Orientace v oblasti inzertních médií
 • Vhodné marketingové nástroje pro realizaci prodeje/koupě, nájmu nemovité věci
 • Inzeráty nabízených nemovitých věcí (včetně editace fotografií)
 • Čtvrtým okruhem témat je vykonávání činností realitního zprostředkovatele

Čtvrtým okruhem témat je vykonávání činností realitního zprostředkovatele

Stejně jako v předchozím případě, okruh témat souvisí bezprostředně s denní praxí, tedy očekávám, že makléři se v něm budou orientovat:

 • Aktuální stav realitního trhu a jeho vývojové tendence
 • Postupy a procesy při zprostředkování prodeje/koupě, nájmu nemovité věci
 • Veřejně přístupné informační zdroje s nabídkou nemovitých věcí, dostupné zdroje informací (dokumentů) o nemovitostech
 • Analýza informací o nemovité věci, optimální postup při jejím prodeji/koupi, nájmu
 • Obchodní jednání
 • Náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úpravy a role realitního zprostředkovatele v tomto procesu
 • Postupy při zprostředkování zajištění právních služeb a sjednání finanční úschovy při realizaci prodeje/koupě či nájmu nemovité věci
 • Pravidla, formální náležitosti a možnosti organizačního zajištění prohlídky nemovité věci
 • Užívání nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí
 • Náležitosti základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi realitního zprostředkovatele

Pátým okruhem témat je aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele

Kodex vypracovala Evropská asociace realitních profesionálů a zatím nebyl přeložen do češtiny. Etika je a bude tématem realitního oboru (a jakéhokoliv obchodu) a zejména vychází z každého z nás, nikoliv z dokumentů, a nevím, jak etika může být přezkušována, proto se zde dále o tomto tématu nebudu rozepisovat.

Šestým okruhem je odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Zde považuji jako nejdůležitější schopnost oceňování nemovitosti. Přece jen, nejvýše možná prodejní cena příp. výše nájmu  je pro klienta zásadním benefitem spolupráce s makléřem a tedy by makléř měl být schopen správně nemovitost odhadnout. Tento okruh se věnuje všem těmto následujícím tématům:

 • Přehled základních finančních produktů ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájem – možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů, role spoluručitele
 • Faktory ovlivňující tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí
 • Metody stanovení (odhad) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí
 • Stanovení nabídkové ceny nemovité věci či obvyklé výše nájemného, možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí
 • Postup žadatele při získání hypotečního úvěru, základní způsoby výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu
 • Postup získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky

* Praxe min. 1 rok při vysokoškolském, vyšší odborném nebo středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo praxe min. 3 roky při ostatním vzdělání

** vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Foto: ©sturti, Getty Images Signature via Canva.com