4 projekty, které v následujících pěti letech významně promění Prahu

Stavební projekty v Praze

Zajímám se o to, co se v Praze plánuje za výstavbu, souvisí to s mojí prací. Tak jsem si řekl, že najdu několik stavebních projektů, které budou mít významný vliv na život v Praze. Nebylo to jednoduché, protože plánů má město mnoho, uvedení do života však jaksi vázne. Chtěl jsem být v článku realistický a tedy jsem vytipoval jen ty, u kterých je velmi pravděpodobné, že budou dokončeny v následujících několika letech. Zde jsou:

LÁVKA

Holešovice – Štvanice – Karlín: „HOLKA“

V nejbližších letech se můžeme těšit na významné propojení mezi městskými částmi Prahy 7 a 8 a ruku v ruce s tím i na komfortnějším zpřístupnění ostrova Štvanice.
Rada hl. m. Prahy totiž schválila záměr výstavby nové lávky pro pěší a cyklisty, která bude spojovat Karlín, ostrov Štvanice a nábřeží u Pražské tržnice. V současné době zde funguje přívoz „Holka“, který je druhým nejvyužívanějším pražským přívozem.
Lávka povede z Karlína od cyklostezky vedoucí na Rohanském nábřeží směrem na Štvanici, v tomto úseku překlene 38 metrů a dále bude pokračovat v délce 149 metrů na Bubenské nábřeží před Holešovickou tržnici. Stavební práce by měly začít v letech 2021 až 2022 a měly by být rychlejší než v případě Dvoreckého mostu.

Magistrát chystá také na Štvanici opravu Fuchsovy kavárny, rekonstrukci poškozených cest a v neposlední řadě i zřízení piknikových míst. Inu máme se na co těšit ?

TRAMVAJOVÁ TRAŤ

Kobylisy – Zdiby

Příprava stavby nové tramvajové trati Kobylisy – Zdiby – Sedlec míří do finále.
Nová trať má měřit 5,5 kilometrů a povede ze současné Vozovny Kobylisy přes Horní a Dolní Chabry, Zdiby až do mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8 v katastru obce Sedlec u Líbeznic. Zde má být trať zakončena novým přemostěním dálnice. Na této konečné tramvajové smyčce má být vybudováno autobusové stanoviště pro ukončení linek, které v současné době zajíždějí k metru v Kobylisích a také parkovací dům pro 840 automobilů. Další záchytná parkoviště mají být vybudována po trase, čítající celkem 6 nově vzniklých zastávek. Ve Zdibech je plánován terminál s parkovištěm o kapacitě 420 stání. Tramvají bychom se měli ze Sedlce až k metru Kobylisy dopravit do 15ti minut.
Hlavní vedoucí linií bude Ústecká ulice a dále na ni navazující silnice II/608. Nová tramvajová trať by měla přinést výrazné snížení automobilové dopravy a zároveň omezení počtu autobusových linek v oblasti Kobylis. Součástí stavebních prací bude také rekonstrukce silnic, kterými trať povede. Nově vyniklý most přes D8 projí pro cyklisty a pěší Klecany a Líbeznice. Výstavba by měla začít dle předběžných odhadů v letech 2022-2024.

MOST (dycky)

Dvorecký most

V roce 2024 se dostaneme za 2 minuty hromadnou dopravou z Lihovaru na Smíchově na druhý břeh Vltavy do Žlutých lázní v Podolí, pěšky to bude jen cca 5 minut chůze. Dvorecký most spojí Smíchov a Podolí a bude sloužit hlavně pro pěší, kola, tramvaje a autobusy (auta nebudou moci most využívat). Hlavní časovou úsporu získáme pokud se budeme dopravovat

z Krče, Braníku, Nuslí, Podolí, Modřan -> na Smíchov, Hlubočepy, Radlice a Jinonice,

vyhneme se tak jízdě přes Barrandovský most nebo přes centrum. Dvorecký most byl již plánován od roku 2003, nyní jsou přípravy v závěrečné fázi a je dosti pravděpodobná realizace v následujících několika málo letech.

SILNICE

Pražský okruh

Dá se říci, že Pražský okruh je nikdy nekončící téma. Celý okruh kolem Prahy bude hotov bůhví kdy, v brzké době se však začne budovat jeho velmi důležitá část, tedy se dočkáme nějakého posunu a je důvod k radosti. Jedná se o část okruhu spojující dálnici D1 s Běchovicemi, díky které vznikne přímé a pohodlné spojení mezi dálnicemi D1 (Brno), D4 (Příbram), D5 (Plzeň), D6 (Karlovy Vary), D7 (Chomutov), D10 (Liberec) a D11 (Hradec Králové). Část okruhu počítá také se sjezdy a to na Lipany, Říčany a Uhříněves. Dostavba úseku dlouhého 12,5 km ulehčí hlavně Jižní a Štěrboholské spojce a ulici Přátelství spojující Prahu a Říčany. Začít stavět by se mělo v roce 2021 a zprovoznění je plánováno do roku 2025.

 

Nápad na tento článek jsem dostal při návštěvě Centra architektury a městského plánování (CAMP), které má interaktivní výstavní prostory kousek od naší kanceláře, a kde se pravidelně pořádají akce na téma nových stavebních projektů v Praze. Všechny informace z výstav CAMP vystavil na této webové stránce, mohu jen doporučit, pokud chcete vědět více o tom, jaké stavby jsou připravovány ve Vašem okolí.

Napsáno společně se Zdeňkou Janočkovou

Foto: ©UmbertoPantalone, Getty Images via Canva.com