Vývoj cen nemovitostí: 3 scénáře a podzim rozhodne

klíč ve dveřích

Pokud jsme plánovali prodat nebo koupit nemovitost, spekulovali jsme na změnu cen nemovitostí v souvislosti s událostmi souvisejícími s koronavirem. A nyní jsme zvědaví, zda se tyto události projeví na trhu nemovitostí. Ceny nemovitostí jsou zejména závislé na ekonomickém vývoji, více o tom píši v tomto článku, a tedy bychom zejména měli při odhadech sledovat ekonomiku. Problémem nemovitostí je však opožděná reakce na změny v ekonomice a to zejména u rezidenčních nemovitostí (u komerčních nemovitostí jsou změny o něco rychlejší). Tato reakce je zpravidla opožděná o cca půl roku, tedy dopady koronaviru na ceny můžeme vidět zhruba na podzim tohoto roku. Existují v zásadě 3 možné scénáře.

 

Pokračování minulého trendu

Ekonomika po uvolnění opatření opět nastartuje do podobných obrátek a vše se velmi rychle vrátí k normálu. Nezaměstnanost se sice zvýší, za chvilku se ale dostane zpět na dlouhodobá minima, stejně obraty firem zase začnou stoupat nad loňské úrovně. V takovém případě budeme všichni optimističtí ohledně své finanční budoucnostinebudeme se bát kupovat nemovitosti, jinými slovy se zadlužovat hypotékami a vydávat z úspor. Ceny nemovitostí budou při nejhorším stagnovat, spíše však každý rok o několik procent narostou.

 

Dostaneme se do ekonomické recese

Ekonomika se dostane do dlouhodobějšího propadu, po současné vlně propouštění nenastane opětovný rychlý nábor zaměstnanců, obraty řady firem klesnou trvale s výhledem na zlepšení nejdříve za několik let. Bude to doba úsporného a opatrného vynakládání peněz. Zaměstnanci budou rádi, že si uchovají zaměstnání, na zvyšování platu myslet nebudou. Firmy omezí investice jen na nezbytně nutné případy. Koupě nemovitostí se odloží na lepší časy, kdo by se vydával z peněz nebo zadlužoval v takovém období. Ceny nemovitostí začnou klesat a budou klesat tak dlouho, dokud se ekonomická situace nezačne zlepšovat, podobně jako tomu při minulé finanční krizi.

 

Přijde druhá vlna

Šíření epidemie se znovu rozjede a bude potřeba obnovovat opatření. Celá řada ekonomických odvětví zažije opětovný meziroční propad obratů v řádu desítek procent a jen málokterým postiženým podnikatelům budou stačit finanční rezervy, které již tak dost byly ukousnuty první vlnou. Ekonomicky to bude znamenat zásadní problém a pravděpodobnost, že by někdo hojně kupoval nemovitosti, je mizivá, leda že by nám reálně hrozila hyperinflace, to je ale již na jiný příběh. Při druhé vlně si netroufám odhadovat pokles cen, ekonomické dopady jsou nyní nepredikovatelné.

 

Jak si myslím, že to bude

Ve svých odhadech se opírám o dění v Číně, které se zájmem monitoruji. Čína se pere s dopady koronaviru o min. 3 měsíce dříve a tedy je takovým ukazatelem, co se bude dít jinde na světě. Je možné nyní tvrdit, že dopady pandemie jsou trvalejšího charakteru a projevují změnou chování, zejména nižší spotřebou lidí a omezení investic firem. Do restaurací chodí méně lidí, kupuje se méně aut, dovolenkuje méně rodin, nezaměstnanost se nevrací ke svým minimům atd. Řada ekonomických odvětví tedy zažije trvalejší pokles obratů, nezaměstnanost bude dlouhodobě vysoká a tento stav bude trvat několik let. Je zde tedy velká pravděpodobnost druhého scénáře a potvrzení by mělo dojít v následujících několika měsících s tím, že je pořád otázkou zda a v jakém rozsahu přijde druhá vlna, na to nyní nikdo nedokáže přesvědčivě odpovědět. Podzim bude rozhodující.

 

Chcete se dozvědět více o dopadech pandemické krize na trh s nemovitostmi? Nepřehlédněte záznam z mého webináře na toto téma. V celkem 2 hodinách v něm probírám situaci do hloubky z pohledu prodávajícího, kupujícího a pronajímatele, předkládám návrhy na opatření, které by měli jednotliví aktéři realitního trhu co nejdříve přijmout a zodpovídám otázky, které pálí sledující webináře.