Podrobnosti rozhodnutí o návrhu Vlády ČR na zrušení daně z nabytí nemovitosti

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Ve čtvrtek 30.4.2020 došlo k dlouho očekávanému rozhodnutí Vlády o návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitostí. O tématu a dalších souvislostech jsem informoval v tomto článku, dnes si řekneme o dílčích avšak velmi důležitých podrobnostech rozhodnutí (usnesení Vlády najdete zde a materiál předložený na jednání Vlády zde):

Schvalování ve standardním legislativním procesu

Věc podle všeho nebude projednávána v nouzovém režimu, tedy návrh na zrušení daně z nabytí a všech dalších souvisejících změn bude muset projít standardně tak jak jiné vládní návrhy, tedy definitivní zrušení daně zákonodárci bude ještě několik měsíců trvat a je možné, že finálně schválený návrh ještě dozná změn. Přestože však máte již řádnou splatnost daně nyní, nemusíte být nervózní, není potřeba podávat daňové přiznání, Ministerstvo financí totiž odložilo splatnost daně na 31.12.2020, je možné stále vyčkávat na definitivní zrušení. Pokud jste již daň zaplatili, zoufat také nemusíte, daň Vám bude vrácena.

Zpětná účinnost

Daň nebude muset platit ten, kdo měl zápis vlastnického práva proveden v prosinci 2019 a později. Přesný termín zápisu vlastnického práva najdete na LV v sekci E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:

Odpočty úroků z hypoték

V souvislosti se zrušením daně z nabytí má proběhnout také zrušení možnosti odpočtů úroků z hypoték od daňového základu při koupi nemovitosti pro vlastní bytové potřeby (netýká se nemovitostí koupených na pronájem, podnikání atd.), a má platit až pro úvěrové smlouvy uzavřené po 1.1.2022. Tedy všechny hypotéky uzavřené tento a příští rok možnost odpočtu budou mít. Ve schváleném návrhu není výjimka pro hypotéky na novostavby, tedy po 1.1.2022 se ztratí možnost odpočtu úroků z hypoték i při koupi novostavby.

Prodloužení osvobozovací lhůty pro daň z příjmů při prodeji nemovitosti

Další změnou má být prodloužení osvobozovací lhůty z 5 let na 10 let (původně bylo plánováno 15 let). Tato změna se má týkat jen nemovitostí pořízeným po 1.1.2021, tedy pro všechny dosavadní koupě a všechny koupě tento rok bude platit původní osvobozovací lhůta 5 let. Ještě si dovolím připomenout, že mají zůstat v platnosti další osvobozovací lhůty viz tento článek.

Foto: ©Sargis Zubov, Getty Images via Canva.com