Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru ke stažení

Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru

Níže si můžete stáhnout nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, která je napsána ve prospěch pronajímatele. Na rozdíl od nájmu bytu, kde vztahy velmi detailně reguluje občanský zákoník, lze smlouvu na pronájem nebytových prostor poměrně volně upravovat, samozřejmě při zachování dobrých mravů a přiměřených lhůt.

Pronájem nebytových prostor je občanským zákoníkem vymezen v obecných ustanoveních o nájmu v §2201 až §2234 a ve speciálních ustanoveních o nájmu prostor sloužících k podnikání v §2302 až §2315.

Na závěr bych Vás rád nasměroval na další materiály, které Vám pomohou s pronájem nemovitosti.

Foto: ©Grand Warszawski, Getty Images via Canva.com