Nájemní smlouva na pronájem bytu ke stažení

Nájemní smlouva na pronájem bytu

Nájemní smlouva se musí řídit ustanoveními občanského zákoníku a ten do naprostého detailu popisuje veškeré důležité aspekty pronájmu bytu. Tedy nad rámec občanského zákoníku si můžeme domluvit jen velmi málo. Pokud si ve smlouvě domluvíme v rozporu s občanským zákoníkem, například si zkrátíme výpovědní dobu, je takové ustanovení neplatné v případě soudního řízení se bude soud řídit občanským zákoníkem.

Připravil jsem si pro Vás nájemní smlouvu, která do maximální možné míry chrání zájmy pronajímatele a nastavuje do detailu všechny podstatné aspekty vztahu s nájemcem. Stáhnout si ji můžete níže:

Na závěr bych Vás rád nasměroval na další materiály, které Vám pomohou s pronájem nemovitosti.

Foto: ©Gajus via Canva.com