Kdy je potřeba koupit nemovitost na firmu

Kdy koupit nemovitost na firmu

Tématem dnešního příspěvku mělo být vysvětlení, kdy je výhodnější z daňového pohledu vlastnit nemovitost na firmu oproti vlastnění na své jméno. Když jsme připravovali s naším daňovým poradcem Ondřejem Antošem toto téma, de facto jsme došli k závěru: V ČR je z daňového pohledu v drtivé většině případů výhodnější nemovitosti nakupovat na fyzickou osobu a pokud je někdy důvod za účelem koupě založit firmu, jsou to jiné než daňové důvody. Těmi nejčastějšími jsou:

  • Nemovitost potřebuje koupit společnost významnějšího charakteru, např. je těžko představitelné, že by pozemky pro výstavbu výrobní haly na auta kupoval na vlastní jméno z daňových důvodů šéf Škoda Auto, vždy tyto pozemky bude kupovat firma Škoda Auto a.s. Pokud jste však běžným podnikatelem, vždy bude pro Vás výhodnější tyto pozemky koupit na vlastní jméno a své firmě je pronajímat, ušetříte tím v budoucnu nemalé prostředky na dani z příjmu, viz náš minulý článek.
  • Banka, která bude koupi financovat, má koupi nemovitosti na firmu jako jednu ze svých podmínek pro poskytnutí úvěru.
  • U developerských projektů je zakládání společností nutné z důvodů financování a omezení potencionálních rizik vztahujících se k osobám za danou společností a to hlavně v případě neúspěšnosti projektu.
  • Nemovitost chce koupit investiční fond, pokud kapitál na koupi pochází z více zdrojů, např. investiční fond může mít deset podílníků nebo několik tisíc podílníků, jedinou možností pořízení v takovém případě je za účelem koupě založit společnost, kterou spoluvlastní jednotliví podílníci.
  • Nemovitost chce koupit osoba, která nechce, aby bylo zřejmé, že danou nemovitost vlastní. V takovém případě se hodí založení společnosti za kterou jednají jiné osoby než vlastník a nakupovat nemovitosti na tuto společnost.

Důvody, proč je tak výhodné kupovat nemovitost na fyzickou osobu jsme probírali v minulém článku. Jedná se právě zejména o osvobození od daně z příjmu po 5ti letech vlastnění nemovitosti při pořízení nemovitosti do konce roku 2020 a po 10 letech 5ti letech vlastnění nemovitosti při pořízení nemovitosti po roce 2021.

Ještě na závěr dodávám, že fyzické osoby mohou také využít další možnosti osvobození, ty probíráme v článku Jaké daně zaplatíme při prodeji nemovitosti.

Pokud vás téma osvobození od daně z příjmů zajímá více do detailu, můžete shlédnout záznam z webináře na toto téma.

Foto: ©Getty Images via Canva.com