Jak správně předat nemovitost

Jak správně předat nemovitost

A je to tu! Kupní smlouva na vaši (bývalou) nemovitost je úspěšně podepsána a vás jako prodávajícího čeká poslední krok – byt či dům předat novým majitelům. Jak by ale mělo předání nemovitosti vypadat?

Proces předání bytu nebo domu je v podstatě stejně důležitý jako samotný prodej. Proč? A co všechno k němu budete potřebovat? Na to jsme se zaměřili v našem článku.

Lhůta pro předání nemovitosti

Kdy vlastně dochází k předání nemovitosti po prodeji? To je jasně stanoveno v dobře sepsané v kupní smlouvě. Zpravidla mohou nastat tři možné termíny předání:

  1. Lhůta navázaná na dokončení převodu bytu či domu na katastru nemovitostí (právním jazykem je to provedení zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího). Lhůta pro předání je zpravidla 5 až 10 pracovních dní po převodu na katastru. Toto navázání lhůty je nejčastěji zvolené řešení při prodeji.
  2. Lhůta navázaná na doručení kupní smlouvy na katastr nemovitostí (právním jazykem je to návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího). Lhůta na předání je zpravidla rovněž 5 až 10 pracovních dní, ale tentokrát až po doručení kupní smlouvy na katastr nemovitostí. Toto navázání lhůty se zpravidla používá, když je byt či dům již neobydlený a prodávající ho chce předat co nejdříve, aby například již nemusel platit poplatky spojené s vlastnictvím (například fond oprav, služby atd.). Nevýhodou je, že v tu dobu není jisté, zda převod na katastru proběhne úspěšně, a tedy že obchod skončí zdárně. Je to však jen čistě teoretické riziko, protože v drtivé většině příkladů katastr vlastnictví převede.
  3. Lhůta navázána na připsání peněz z prodeje bytu či domu na účet prodávajícího. Lhůta pro předání je zpravidla 5 pracovních dní po připsání peněz na účet prodávajícího. Tento typ lhůty se používá výjimečně. Jednak kupující s tímto navázáním často nesouhlasí s odůvodněním, že má splněno tím, že poslal peníze do úschovy, navíc ani pro prodávající to není zásadní výhoda. Pokud by teoreticky peníze z prodeje do prodávajícímu nedorazily, stejně již není vlastníkem a nový vlastník se bude užívání bytu či domu domáhat soudně. Tedy zásadní je zvolit bezpečnou úschovu kupní ceny, aby peníze skutečně a účet dorazily. Také je možné uzpůsobit lhůty, například lhůtu pro výplatu peněz z úschovy stanovit na 5 pracovních dní po převodu, a lhůtu pro předání 10 pracovních dní po převodu, aby prodávající předával vždy, až když má peníze na svém účtu.

Důležitým aspektem spojeným s lhůtou předání je odpovědnost za škody na nemovitosti včetně případných nákladů souvisejících například s pojistnou událostí apod. Tato zodpovědnost přechází na kupujícího současně s předáním nemovitosti, tedy do předání nemovitosti za vše zodpovídá prodávající – a to i v době, kdy už je nemovitost přepsána na katastru.

Mimochodem, pro uložení peněz na období mezi podepsáním kupní smlouvy a zápisem na katastru nemovitostí se využívá takzvaná úschova peněz. O co se jedná a jak správně vybrat vhodný typ úschovy, se dočtete v článku Jaké jsou úschovy a jejich výhody a nevýhody.

Co musí obsahovat protokol o předání nemovitosti

Pro předání bytu či domu budete potřebovat takzvaný předávací protokol nemovitosti. Co všechno musí obsahovat?

Tento dokument se svou důležitostí řadí v podstatě na úroveň kupní smlouvy. Po jeho podpisu nový majitel nemůže již vznášet nárok na něco, co v něm není zaneseno. Předávací protokol bytu nebo domu totiž popisuje stav nemovitosti při předání novému majiteli. Kromě údajů o předávajícím a přebírajícím by měl obsahovat také veškeré údaje o nemovitosti, ideálně specifikované tak, jak je to v kupní smlouvě.

Dále je do protokolu o předání bytu či domu nutné doplnit veškeré vybavení, které se kupujícímu společně s nemovitostí předá (např. gauč, skříně, kuchyňská linka, spotřebiče atd.). Rovněž zaznamenejte počet předávaných klíčů (společně s informací, ke kterým dveřím patří).

Nezapomeňte zapsat rovněž evidenční číslo a stav vodoměru (studená voda a někde i teplá voda), topení, elektroměruplynoměru k datu předání nemovitosti. Vyplatí se předávací protokol k bytu či domu doplnit fotodokumentací, ze které je stav nemovitosti, vybavení i stavy měřidel jasně čitelný. Mimochodem, obdobně se vyplňuje i předávací protokol při ukončení nájmu.

Dále by měla být součástí správného předávacího protokolu kolonka, kde má kupující možnost napsat vady bytu či domu při předání. Pokud při předání kupující nic takového nenašel, měl by zde zaznamenat, že nemovitost byla předána bez vad.

Zajímá vás, jak je to s daněmi, pokud prodáváte nemovitost? To se dočtete v článku Daň z prodeje nemovitosti nebo Jak je to s osvobozením od daně z příjmu při využití peněz z prodeje na nákup jiné nemovitosti.

Kde získáte protokol o předání a převzetí bytu nebo domu?

Možná vás po přečtení řádků výše napadá, že sepsat předávací protokol při prodeji nemovitosti není pro laika jednoduchý úkol. Ostatně pokoušet se takový dokument sestavit vlastními silami se vám v případě opomenutí některé důležité položky může vymstít. Proto byste měli předávací protokol na byt či dům raději přenechat odborníkům.

Pokud jste svou nemovitost prodávali prostřednictvím realitní kanceláře, pak vám makléř jistě předávací protokol poskytne v rámci svých služeb.

Jestliže prodáváte nemovitost vlastními silami nebo z nějakého důvodu nechcete nabídnutý protokol využít, nabízíme vám předávací protokol bytu či domu ke stažení zdarma. Tento vzor předávacího protokolu nemovitosti obsahuje všechny potřebné údaje, které zajistí bezproblémové předání nemovitosti po prodeji.

Potřebujete poradit s prodejem bytu, domu nebo pozemku? V Realitní kanceláři Kotula vás provedeme celým procesem prodeje, postaráme se za vás o všechny náležitosti a prodej dovedeme do šťastného konce. Kontaktujte nás!

Foto: ©Gpoint Studio via Canva.com