Jak na trvalé bydliště nájemce

Jak na trvalé bydliště nájemce

Trvalé bydliště je citlivé téma pro mnohé pronajímatele. Mám dovolit nájemci si nahlásit k sobě trvalé bydliště? Co mi z toho hrozí? Mohu takovému nájemci pak ukončit nájem nebo co když na něj přijdou exekuce? Pronajímatelé mají obavy, některé jsou z části oprávněné a některé jsou mýty. Uděláme si v tomto tématu pořádek.

Proč chce nájemce trvalé bydliště 

Mezi nejdůležitější důvody patří přihlášení dětí do školy nebo školky v daném místě, které dávají přednost právě dětem bydlícím v bezprostředním okolí. Trvalé bydliště se proto týká nejčastěji rodinných bytů nebo domů, protože nájemci jsou právě rodiny s dětmi. U těchto nájemců může být neochota k trvalému bydlišti nájemce důvod pro nevybrání si vašeho bytu nebo důvod pro brzké ukončení nájmu. Druhým, častým důvodem je možnost parkování, které je za snížený poplatek poskytováno jen rezidentům. Důvodem může být také získání sociálních dávek nebo příspěvků na bydlení, zde si však nemyslím, že by mělo jít o ideální nájemce, které bychom měli vybrat do své nemovitosti, alespoň ne v Praze, kde je dostatek nájemců s dostatečnými příjmy.

Co nám z trvalého bydliště nájemce hrozí 

Nejdříve začnu tím, co pronajímatelům nehrozí. Díky trvalému bydlišti nemusí pronajímatel zajišťovat nájemci náhradní bydlení po skončení nájmu, neexistuje jakýkoliv právní základ pro takový nárok. Pronajímatel nemusí mít také strach, že by trvalé bydliště nešlo zrušit, pokud by si ho nájemce nezrušil sám. Pronajímatel rovněž nemusí mít obavy, že by exekuce nájemce měly vliv na vlastnictví nemovitosti, exekuce nájemce mohou mít vliv jen na vybavení nemovitosti pronajímatele, které může být omylem exekučně zabaveno, zde však existují preventivní kroky pronajímatele, aby se tomu tak nestalo.

Jak má pronajímatel zajistit své vybavení, aby nebylo exekučně zabaveno

Pokud by exekutor omylem zabavil vybavení pronajímatele, doporučuji následující opatření, aby byl pronajímatel věrohodně schopen doložit své vlastnictví a dostat se k němu zpět:

  • v předávacím protokolu vždy uvést soupis vybavení, které je předáváno nájemci k užívání na začátku nájmu (přečtěte si jak správně předat nemovitost v článku zde),
  • na každý kus vybavení nalepit evidenční štítek s jménem pronajímatele,
  • uchovávat si účtenky při nákupu vybavení.

Chtěl bych jen dodat, že pokud bude pronajímatel dostatečně opatrný při výběru nájemce, nic takového řešit nebude muset. 

Nahlášení a zrušení trvalého bydliště nájemce

Nájemce nepotřebuje souhlas pronajímatele s nahlášením trvalého bydliště, stačí mu k tomu jen nájemní smlouva a jedna návštěva obecního úřadu. Obec zapíše trvalé bydliště přestože bude v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že nájemce si nemůže zapsat trvalé bydliště v nemovitosti. Pronajímatel nemá možnost trvalému bydlišti zabránit. Nájemci toto vědí, nechtějí však ve většině případů jít proti vůli pronajímatele a tedy i když nepotřebují jeho souhlas, tak si do nemovitosti trvalé bydliště nenahlásí, buď se s tím smíří nebo si nemovitost nevyberou k nájmu či nájem ukončí a přestěhují se jinam.

Pronajímatel může po skončení nájmu trvalé bydliště na místně příslušném obecním úřadě zrušit, pokud to nájemce neudělá sám. Stačí mu k tomu doklad o ukončení nájemní smlouvy. Může to být nájemní smlouva, ze které plyne, že doba nájmu již uplynula, nebo to může být dohoda o ukončení nájmu nebo výpověď z nájmu a předávací protokol. 

Ve zvláštním režimu funguje podnájem nemovitosti. Podnájemce si nemůže zřídit trvalé bydliště bez písemného úředně ověřeného souhlasu vlastníka nemovitosti.

Jak si pojistit, aby si nájemce zrušil trvalé bydliště po skončení nájmu

Aby pronajímatel nemusel ztrácet čas chozením na úřad a rušením trvalého bydliště nájemců, je možné podmínit vrácení kauce až poté, co se nájemce prokáže, že si trvalé bydliště již přihlásil na jinou adresu.

Na závěr bych Vás rád nasměroval na další materiály, které Vám pomohou s pronájmem nemovitosti.

Foto: Canva