PRODEJ NEMOVITOSTI

Akční plán prodeje nemovitosti

Spoluprací se mnou získáváte jistotu férového jednání a precizního postupu. Seznamte se s prověřeným akčním plánem, který nám společně může pomoci úspěšně prodat vaši nemovitost.

1) Úvodní schůzka

Společná schůzka mi pomáhá pochopit váš případ prodeje. Na místě můžeme navrhnout plán a zodpovědět veškeré dotazy.

 1. Prohlédneme si nemovitost a zamyslíme se nad způsobem prodeje a nabízení.
 2. Vysvětlíme prodávajícímu proces převodu a všechny související aktivity.
 3. Zodpovíme veškeré dotazy prodávajícího týkající se prodeje nemovitosti

2) Přípravná fáze

Ověříme veškeré aspekty prodeje a připravíme vše potřebné, aby nemovitost byla prodána co nejdříve a za nejvyšší cenu.

 1. Připravíme cenovou analýzu na základě reálných dat o prodejích, aby byla zvolena správná cenová strategie.
 2. Ověříme daňové aspekty převodu a navrhneme optimalizaci.
 3. Navrhneme a případně provedeme úpravy nemovitosti, které nemovitost kupujícímu zatraktivní.
 4. Přezkoumáme právní stav nemovitosti, případně navrhneme úpravy a zařídíme realizaci.
 5. Připravíme prodejní a marketingový plán pro co nejrychlejší prodej za co nejlepší cenu a necháme schválit prodávajícím.
 6. Vytvoříme složku s kompletní dokumentaci k nemovitosti, aby byla připravena pro zájemce.

3) Vytváření marketingu

Nemovitost se musí líbit a musí být vidět. To je úkol pro několik specialistů, kteří na prezentaci nemovitosti budou pracovat.

 1. Provedeme homestaging nemovitosti (profesionální připrava nemovitosti na prodejní prezentaci – dekorace, nábytek atp.).
 2. Nafotíme nemovitost profesionálním fotografem.
  Vytvoříme profesionální videoprohlídku vč. dronových záběrů (rodinné domy a pozemky).
 3. Vytvoříme 3D virtuální prohlídku za použití technologie Matterport (byty a rodinné domy).
 4. Vytvoříme profesionální prezentační půdorysy.
 5. Vytvoříme úplný popisek nemovitosti v českém, anglickém a ruském jazyce.
 6. Projdeme s prodávajícím fotografie, videa a prezentaci před začátkem inzerce na internetu a necháme ji schválit.
 7. Vytvoříme nabídkový list nemovitosti s popisky a kvalitními fotografiemi.
 8. Publikujeme inzerát na nejnavštěvovanějších internetových portálech v ČR.
 9. Vytvoříme reklamu na nemovitost na sociální síť Facebook a zacílíme na správné skupiny kupujících.
 10. Publikujeme video nemovitosti na YouTube a nastavíme klíčová slova pro jednoduché nalezení videa ve vyhledávači.
 11. Vytipujeme potencionální okruh kupujících a marketingově na ně zacílíme (dopis, email, inzerce, letáky).
 12. Obešleme kontakty v databázi, kteří mají zájem o prodávanou nemovitost s možností nemovitost si prohlédnout před začátkem inzerce.
 13. Kontaktujeme makléře, kteří prodávají v lokalitě srovnatelnou nemovitost a dohodneme se na spolupráci na doporučení kupujícího

4) Kontakt se zájemci

V této fázi prodeje je úkolem přimět kupujícího nemovitost koupit či nabídnout za nemovitost co nejlepší cenu.

 1. Zaznamenáme veškeré kontakty se zájemci o nemovitost a zjistíme od nich základní informace pro další práci s nimi.
 2. Provádíme prohlídky se znalostí nemovitosti a jsme schopni odpovědět na většinu otázek kupujících nebo jim předat poptávané dokumenty.
 3. Reportujeme průběh prodeje prodávajícímu každý týden v dohodnutém termínu.
 4. Analyzujeme dosavadní průběh prodeje a doporučíme případné změny marketingu nebo cenové pozice.
 5. V případě vážného zájemce o nemovitost lustrujeme jeho schopnost zaplatit kupní cenu.

5) Získání kupujícího

Pro úspěšný prodej je potřeba sladit proces převodu se zájmy kupujícího a prodávajícího a vše zaznamenat do smluvní dokumentace.

 1. S vážným zájemcem vyladíme veškerý následný proces koupě před podpisem jakékoliv smlouvy.
 2. Vytvoříme rezervační smlouvu vyladěnou na všechny zásadní podmínky  daného prodeje, které jsou ve shodě s potřebami prodávajícího a kupujícího. Rezervační smlouva je trojstranná (kupující, prodávající a RK KOTULA).
 3. Poskytneme kupujícímu plnou spolupráci  a poradenství při žádosti o hypoteční úvěr.

6) Převod nemovitosti

Závěrem obchodu je vypracování smluv o převodu a koordinace jednotlivých kroků od podpisů smluv, přes zaplacení po předání.

 1. Zajistíme kvalitní právní servis ve spolupráci s advokátní kanceláří specializovanou na převody nemovitostí.
 2. Zajistíme bezpečnou advokátní úschovu nebo bankovní úschovu a koordinujeme vklady a výplaty z úschovy.
 3. Zajistíme veškeré podání  na příslušný katastr nemovitostí a následnou komunikaci s úřadem.
 4. Sledujeme proces převodu na katastru nemovitostí a informujeme o průběhu smluvní strany.
 5. Zajistíme předání nemovitosti vč. převodu veškerých smluv na kupující.
 6. Vypracujeme daňové přiznání pro kupujícího na daň z nabytí nemovitosti vč. posudku soudním znalcem.

Děláme prodej nemovitosti jednoduchý.