BUĎTE PRVNÍ, KDO VÍ VÍC.

Dostávejte pravidelné novinky ze světa realit přímo na e-mail.

Co si ověřit před koupí bytu

Co si prověřit před koupí bytu

Většina z nás kupuje nemovitost maximálně párkrát za život. To je příliš málo na to, abychom získali dostatečné zkušenosti a věděli, co si před nákupem ověřit. Může se pak stát, že nemovitost nesplní naše očekávání. Proto jsem se rozhodl sepsat, na co si dát při koupi pozor, aby vše proběhlo k vaší spokojenosti. Důvěřuj, ale prověřuj Z pohledu mé každodenní praxe...

Co si prověřit při koupi pozemku pro stavbu rodinného domu

V těchto měsících je poměrně módní „cesta z města“ a poptávka po pozemcích pro stavbu rodinného domu je mimořádně vysoká. Právě pozemek pro stavbu je potřeba velmi důkladně prověřit před koupí, protože na nás čeká celá řada zrad, které nemusí být na první pohled zřejmé, a tak se nám při nízké obezřetnosti může stát, že namísto stavby budeme moci na pozemku...

Prázdná Praha

Co se to děje s Prahou

S městem máme takovou nepsanou úmluvu. Budeme mu tolerovat špatný vzduch, hluk, zácpy, drahotu a přelidněnost za to že nám poskytne minimálně alespoň šanci na dobře placenou práci, kvalitní vyžití ve chvílích volna jako třeba divadlo, koncert nebo kroužky, nejlepší služby a pak také možnosti navazovat sociální vazby s nejrůznějším množstvím a druhem lidí.   Tahle nevítaná koronadoba znemožnila městu plnit...

Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru ke stažení

Níže si můžete stáhnout nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, která je napsána ve prospěch pronajímatele. Na rozdíl od nájmu bytu, kde vztahy velmi detailně reguluje občanský zákoník, lze smlouvu na pronájem nebytových prostor poměrně volně upravovat, samozřejmě při zachování dobrých mravů a přiměřených lhůt. Pronájem nebytových prostor je občanským zákoníkem vymezen v obecných ustanoveních o nájmu v §2201 až §2234 a ve...

Jak efektivně hledat nemovitosti na internetu

Tématem dnešního blogu bude postup efektivního hledání nemovitostí ke koupi na internetu. Pro většinu čtenářů bude známý pocit únavy a zmaru z dlouhých hodin často neúspěšného brouzdání po internetu. Pokud budete následovat postupy níže, tento pocit nemusíte zažívat až tak silně (záruku, že ho nezažijete vůbec Vám nedám, řekl bych, že k hledání prostě patří 😀). Předpokladem úspěšnosti je,...

Malá Strana nemusí být jen AirBnB a suvenýry

Možná jste zaregistrovali moji novou nabídku na pronájem komerčních prostor v domě v Nerudově ulici. Právě tento dům chci více popsat v dnešním blogovém článku, protože se v mém srdci s domem pojí krásné zkušenosti a mimořádný duch, kterému pravděpodobně vděčí svojí historii. V domě U Zlatého lva v Nerudově ulici 219/32 žil až do své smrti v roce 1974 profesor dějin umění, znalec Prahy a nepřekonatelný...

Nájemní smlouva na pronájem bytu ke stažení

Nájemní smlouva se musí řídit ustanoveními občanského zákoníku a ten do naprostého detailu popisuje veškeré důležité aspekty pronájmu bytu. Tedy nad rámec občanského zákoníku si můžeme domluvit jen velmi málo. Pokud si ve smlouvě domluvíme v rozporu s občanským zákoníkem, například si zkrátíme výpovědní dobu, je takové ustanovení neplatné v případě soudního řízení se bude soud řídit občanským zákoníkem....

Předávací protokol k nemovitosti

V dnešním příspěvku navazuji na předchozí článek na téma jak správně převzít nemovitost po nájemci, zrekapituluji základní postup(detaily v předchozím článku), a na konci si budete moci stáhnout vyladěný předávací protokol. Doporučený postup při předání: Obhlédněte si nemovitost pár týdnů před předáním a ujasněte si s nájemcem, v jakém stavu předání očekáváte. Vezměte si na předání původní předávací protokol, ve kterém jste zaznamenali informace...

Jak správně převzít byt po nájemci

Tématem článku jsou rady vycházející z praxe a těch nejčastějších problémů, se kterými se potkáváme při převzetí nemovitosti po nájemci. Všichni se chceme vyvarovat třenic a nedorozumění, a tedy tento článek může sloužit i pro nájemce tak aby pochopili zájmy pronajímatele a mohli předání nemovitosti náležitě připravit. Pojďme na to. Popište stav při předání v nájemní smlouvě Stav při předání nemovitosti zpět pronajímateli by...

Jak na daně z pronájmu nemovitosti

V dnešním příspěvku jsem si pro Vás připravil manuál, jak správně a výhodně danit příjmy z pronájmu nemovitosti. Pojďme na to. Pronájem nemovitostí má v zákoně o daních z příjmů vlastní režim zdanění podle paragrafu 9 a v daňovém přiznání se vyplňuje pro tento účel příloha přiznání k dani z příjmu podle paragrafu 9. Jaké jsou způsoby zdanění Pro vyčíslení základu daně z příjmů z pronájmu...